Sykkelundersøkelse

Sykkelundersøkelsen 2022 undersøker opplevelsene til personer som sykler i den eller de kommunene de sykler mest. Rangeringen er gjort sammen med Syklistenes Landsforening, som har kåret Norges sykkelby annenhvert år siden 2008. Årets syklistundersøkelse bygger på den samme som syklistforeningen har gjort i tidligere år, men i år med en analysemetode som Lysio Research har utviklet for nettopp denne typen brukerundersøkelser. 

Syklistundersøkelse

Gjennomføring

Svarene ble samlet inn ved hjelp av en selvrekruttert anonym spørreundersøkelse på vegne av Syklistenes Landsforening som også distribuerte undersøkelsen til potensielle respondenter og kommuner. Totalt var det 7934 personer som besvarte spørreundersøkelsen, og man kunne svare for flere kommuner om man ønsket det.

På bakgrunn av svarene har vi rangert 57 norske kommuner basert på hvordan respondentene opplever sykkelforutsetningene i kommunene. 

rangering sykkelundersøkelsen

Topp 3

I år var det Stavanger som kom ut på topp. På andreplass finner vi Kristiansand og på tredjeplass Grimstad. Bildet til venstre viser topp 10, og du kan se hele rangeringen her

Vil du vite mer om resultatene?

Alle rapportene, samt mer informasjon om undersøkelsen, finner du på nettsidene til Syklistenes Landsforening.

 

 

Lysio Research synes sykling er viktig!

Syklistundersøkelser 

Vi er glade for at Syklistenes Landsforening valgte å samarbeide med oss for å gjennomføre denne viktige undersøkelsen. Vi ser frem til å gjennomføre flere syklistundersøkelser i fremtiden på vegne av organisasjoner, kommuner og andre som synes sykling er viktig. 

En syklistundersøkelse gir kunnskap om

  • Fremkommelighet og trafikkforhold som påvirker syklister
  • Hvordan man kan få fler til å velge sykkel
  • Hvilke tiltak syklistene selv ønsker

Vil du også samarbeide med Lysio Research?