undersøkelser

Våre metoder

Lysio Research skreddersyr undersøkelser med utgangspunkt i ditt kunnskapsbehov. Vi jobber derfor gjerne tett med våre kunder i utformingen av undersøkelsen, for å oppnå resultater av høy kvalitet og brukervennlighet.

Kontakt oss 

Undersøkelser som er skreddersydde til ditt behov

Vi bruker alltid den innsamlingsmetoden som passer målgruppen best, for eksempel spørreskjemaer på nett eller papir, telefonintervjuer eller intervjuer ansikt til ansikt.

Lysio Research kan også hjelpe deg som trenger kvalitativ kunnskap, for eksempel ved hjelp av dybdeintervjuer eller fokusgrupper eller observasjoner.

Telefonintervjuer

Vi vet hvilke metoder som effektivt gir gode, pålitelige resultater av telefonintervjuene. 

Vi kombinerer ulike metoder for å øke svarsfrekvensen

Telefonintervju som metode
Metode per post

Undersøkelser per post

Vi har over 10 års erfaring med å utforme spørreundersøkelser. Vi designer våre trykksaker med utgangspunkt i råd fra forskning om hvordan man får best resultater, høy svarfrekvens og minimert risiko for misforståelser og ugyldige svar.

Les mer

Spørreundersøkelse på nett

En kostnadseffektiv og rask metode for datainnsamling som gir fleksibilitet for både bestillere og respondenter. 

Les mer

Nettbasert spørreundersøkelse
Paneldeltaker

Panelundersøkelser

Dette er en fleksibel og effektiv undersøkelsesmetode. Lysio Research har tilgang til paneler i store deler av verden, og benytter oss av paneler av høy kvalitet. 

Les mer

Linje

Hvorfor velge Lysio Research?

Hjelp i alle steg

La våre konsulenter hjelpe deg i alle steg av undersøkelsen - fra utforming til ferdig resultat. 

Stor metodologisk kunnskap

Vi tilbyr tjenester innen flere ulike metoder for innsamling og analyse. 

Forbedringsforslag for utvikling

Anbefalinger på tiltak som kan styrke og utvikle - så du kan fatte bedre beslutninger. 

Ta kontakt med oss

Vi svarer i løpet av 2 timer når du skriver under kontortid, ellers neste arbeidsdag.  

Elvira export till hemsida-1-1

 

Elvira Evysdotter

Kontoransvarlig Lysio Norge

(+46) 735 - 26 68 74

kontakt@lysio.no

Vi tar datasikkerhet og personvern på alvor, og jobber i overenstemmelse med personvernforordningen og GDPR