computer-5130405_1920

Undersøkelser for forskning og akademisk sektor

Som akademisk partner bidrar vi til en smidigere datainnsamling så du kan konsentrere deg om andre deler av ditt forskningsprosjekt. 

Kontakt oss 

Lysio Research som akademisk partner

For oss er det viktig å jobbe med undersøkelser vi tror vil frembringe et resultat som leder til samfunnsutvikling. Derfor vil vi at Lysio Research skal være et selvsagt valg som partner ved datainnsamlinger til universiteter og høgskoler. Vi legger mye vekt på å tilpasse våre metoder slik at de møter de unike kravene som finnes i akademiske undersøkelser. Vi vet hvor viktig det er for forskere å ha innblikk i hvordan datainnsamlingen gjennomføres og at transparens i hvordan datamaterialet kommer til er svært viktig i akademiske publikasjoner. Derfor prioriterer Lysio Research høy kvalitet i datainnsamlingens alle ledd.

Trenger du hjelp med din akademiske undersøkelser?

Mange forskningsprosjekt samler inn data ved hjelp av spørreundersøkelser. Det kan være ressurs- og tidkrevende, og du som forsker vil kanskje heller prioritere andre deler av prosjektet ditt? Da vil det passe perfekt å få hjelp av Lysio Research. Det er opp til deg om du vil ha hjelp med å formulere spørsmålene, eller vil levere oss et ferdig sett med spørsmål, om du vil ha hjelp med hele undersøkelsesprosessen, eller kun deler av den. Vi kan gjennomføre spørreundersøkelser på nett, ved hjelp av webbpanel, eller per post og resultatet leverer vi som en database eller rapport, alt etter hva du ønsker. 

Undersøke

Vi hjelper til med:

  • Spørreskjemaer på nett og papir
  • Telefonintervjuer
  • Skanning av papirspørreskjemaer
  • Panelundersøkelser
  • Dybdeintervjuer
  • Feltintervjuer og observasjonsstudier 
Kunnskap og lærdom
Universitet

Vil du lære mer?

Vi arrangerer webinarer der vi forteller mer om hvordan du kan jobbe mer effektivt med forskning og datainnsamling. Her tar vi blant annet opp svarsfrekvens i undersøkelser og formulering av spørsmål.

Kontakt oss om du vil få mer informasjon eller motta mail med invitasjon til vårt neste webinar. 

Forskningsbaserte metoder

Våre metoder er basert på oppdatert forskning slik at undersøkelsen får god reliabilitet og validitet. 

Fleksibilitet og skreddersydde undersøkelser

Vi tilpasser undersøkelsen til hver kundes unike behov slik at dere får et relevant og anvendelig resultat.

Transparens og nøyaktighet

Vi  er transparente og nøyaktige i våre metoder, slik at du trygt kan publisere resultatene.

Linje

Ta kontakt med oss

Vi svarer i løpet av 2 timer når du skriver under kontortid, ellers neste arbeidsdag.  

Elvira export till hemsida-1-1

 

Elvira Evysdotter

Kontoransvarlig Lysio Norge

(+46) 735 - 26 68 74

kontakt@lysio.no

Vi tar datasikkerhet og personvern på alvor, og jobber i overenstemmelse med personvernforordningen og GDPR