sigmund-OV44gxH71DU-unsplash

Undersøkelser tilpasset barn og unge

Vi tar meningene til barn og unge på alvor og hjelper gjerne til med å tilpasse undersøkelser slik at deres meninger kommer frem. 

Kontakt oss

Å lytte til barn og unge

At barn og unge skal få si sin mening og bli lyttet til i avgjørelser som berører dem er nedfelt i barnekonvensjonen. Beslutninger om fremtiden bør inkludere perspektivene til dem som er fremtiden. Men hvordan vi kan gjøre dette i praksis ikke alltid like åpenbart. Vi i Lysio Research brenner for å skape gode forutsetninger for at barn og unge skal få nå frem med sine synspunkter i saker som berører dem, og dette gjør vi ved hjelp av spesielt tilrettelagte undersøkelser, analyser og utredninger.

Spesialiserte og nøye utprøvde metoder

Når vi formulerer spørsmål til barn og unge må vi jobbe spesielt med utforming av spørsmål og svarsalternativ. Spørreskjemaet må utformes på en måte som tar hensyn til aldersgruppen, deres kognitive utvikling og verdensbilde. Noen sentrale faktorer er å unngå negasjoner, påstands-spørsmål for yngre barn og å ha korte avsnitt. Det er også viktig å tenke på at yngre barn ofte tolker ord og begreper bokstavelig. En 10-åring, en 16-åring og en 25-åring vil ikke nødvendigvis oppfatte et spørsmål på samme måte. Vi jobber derfor gjerne med pilottester og -evalueringer for å kontrollere hvordan et spørreskjema fungerer i målgruppen, og vi legger ned mye tid på å holde oss oppdaterte om den nyeste forskningen på området.

barn og unge
barns aktiviteter

Hvilken type undersøkelser gjør vi?

  • Skoleundersøkelser - skaper et kunnskapsgrunnlag for å videreutvikle skolen. 
  • Ungdomsundersøkelser - undersøke unges livsvillkår innen områder som fritid, helse, utdanning, politikk, trygghet og arbeid. 
  • Rusvaneundersøkelser - skaper et kunnskapsgrunnlag for å redusere bruk av rusmidler blant unge. 
  • Undersøkelser til utsatte barn og unge - vi tilpasser undersøkelsens utforming og innehold så den treffer målgruppen. 

Fleksibilitet og skreddersydde undersøkelser

Vi tilpasser undersøkelsen til hver kundes unike behov slik at dere får et relevant og anvendelig resultat. 

Les mer

Forskningsbaserte metoder

Våre metoder er basert på oppdatert forskning slik at undersøkelsen får god reliabilitet og validitet. 

Les mer

Hele prosessen

Vi tar oss av hele prosessen, fra formulering av spørsmål til ferdig analyse. 

Les mer

Linje

Ta kontakt med oss

Vi svarer i løpet av 2 timer når du skriver under kontortid, ellers neste arbeidsdag.  

Elvira export till hemsida-1-1

 

Elvira Evysdotter

Kontoransvarlig Lysio Norge

(+46) 735 - 26 68 74

kontakt@lysio.no

Vi tar datasikkerhet og personvern på alvor, og jobber i overenstemmelse med personvernforordningen og GDPR