Medarbeiderundersøkelser

Medarbeiderundersøkelser som fremmer arbeidsmiljøet

Å utvikle arbeidsmiljøet krever kunnskap om hvordan medarbeiderne opplever arbeidssituasjonen. Våre medarbeiderundersøkelser gir deg den kunnskapen. 

Vil du vite mer om hvordan vi arbeider med medarbeiderundersøkelser? 

Ta kontakt!

 

Et helhetlig konsept for medarbeiderundersøkelser

Lysio Research hjelper til med å kartlegge medarbeidernes tilfredshet, og vår målsetting er å levere konkrete resultater som viser hva som gjør dine medarbeidere motiverte, engasjerte og tilfredse. Resultatet av medarbeiderundersøkelsen gir et solid grunnlag for arbeidsplassens videre forbedringsarbeid.

Grunner til å gjennomføre medarbeiderundersøkelse

 • Skape ny innsikt for endring og utvikling
 • Lytte til ansattes meninger for bedre ledelse og virksomhetsutvikling
 • Som metode for lederutvikling
 • La ansatte uttrykke seg anonymt om arbeidsplassen
 • Undersøke arbeidsmiljø og trivsel i henhold til lovens krav

Hva er hensikten med medarbeiderundersøkelser?

Medarbeiderundersøkelser og arbeidsmiljøundersøkelser gjennomføres årlig av bedrifter i både privat og offentlig sektor. Før man bestemmer seg for å gjennomføre en medarbeiderundersøkelse, bør man spørre seg selv hva hensikten med en medarbeiderundersøkelse er, og hva man som bedrift ønsker å få ut av det. Det er også viktig å ha en plan for hvordan man skal arbeide videre med resultatene for å forbedre arbeidsmiljøet fremover. 

Medarbeiderundersøkelser basert på forskning

Lysio Research bruker spørreskjemaer med solid forskningsforankring, utarbeidet med utgangspunkt i de faktorer som driver medarbeidertilfredshet. Spørsmålene er testet og validert gjennom et flertall undersøkelser og forskningsoversikter. Vi inkluderer dessuten spørsmål som dekker organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering. Våre medarbeiderundersøkelser tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven. 

Resultatene presenteres i en tydelig og forståelig rapport med oppsummerende tekst og infografikk. Vi løfter frem både styrker og forbedringsområder i bedriften. Ved hjelp av prioriteringsmatriser identifiserer vi hvilke områder som bør prioriteres for å øke medarbeidernes tilfredshet, motivasjon og engasjement.

annie-spratt-MChSQHxGZrQ-unsplash

Få hjelp med hele prosessen

Vi tar oss av hele undersøkelsesprosessen. Vi utformer og programmerer spørreskjemaer til innsamling, analyserer og sammenstiller resultatet. Du får:

 • En undersøkelse som gjør det enkelt å jobbe med det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet
 • Resultat på fornøyd medarbeider indeks (NMI) eller Employee Net Promoter Score (eNPS) 
 • Rapport med konkrete resultater
 • Prioritering av tiltak for videre utviklingsarbeid
Arbeidsmiljøundersøkelse

        Velg en undersøkelse som passer dine behov

ENKEL

15 000 kr

 • Oppstartsmøte
 • Nettbasert spørreskjema
 • E-post/SMS-invitasjoner
 • Indeks for medarbeidertilfredshet
 • 25 standardspørsmål
 • Tydelig rapport i pdf eller ppt
Kom igang!
MELLOMSTOR

20 000 kr

 • Oppstartsmøte
 • Nettbasert spørreskjema
 • E-post/SMS-invitasjoner
 • Indeks for medarbeidertilfredshet
 • 45 valgfrie standardspørsmål
 • Tydelig rapport i pdf eller ppt
 • Tilvalg: delrapporter
 • Tilvalg: Muntlig presentasjon
Kom igang!
SKREDDERSYDD

fra 25 000 kr

 • Oppstartsmøte
 • Nettbasert spørreskjema som sendes ut via e-post eller SMS
 • Skreddersydde spørsmål
 • Indeks for medarbeidertilfredshet
 • Prioriteringsmatriser – hjelper dere å prioritere satsningsområder
 • Tilpasning til deres grafiske profil
 • Nedbrytninger på opptil 5 variabler
 • Delrapporter
 • Tydelig rapport i pdf eller ppt
 • Tilvalg: Muntlig presentasjon
Kontakt oss!

Resultatene av en medarbeiderundersøkelse

Uansett hvilken løsning du velger, får du en tydelig rapport som er lagt opp for å gjøre det enklest mulig for deg å arbeide videre med resultatene. 

Resultatene brukes hovedsakelig til:

UTVIKLING & ENDRING.
En organisasjon eller en bedrift jobber hele tiden med å bli bedre, både når det gjelder produktivitet men også som en god arbeidsplass. Det er imidlertid ikke mulig å bli bedre hvis det ikke er kunnskap om hva som må forbedres. På denne måten kan medarbeiderundersøkelser bidra med informasjon og innsikt om hvilke mangler som finnes og tjene som grunnlag for å lage styringsdokumenter om hvilke visjoner arbeidsplassen bør ha. En medarbeiderundersøkelse kan også bidra til å avgjøre hvem som skal ha ansvar for hvilket område og gi forslag til hvordan arbeidsmengden kan fordeles.

Bilde av mål
LEDERSKAPSUTVIKLING.

En kompetent leder er avgjørende for at en arbeidsplass skal fungere godt og for at ansatte skal kunne gjøre jobben sin effektivt. Det kan imidlertid lett bli en sensitiv situasjon dersom ansatte må gi kritikk til sine ledere. Ved hjelp av en medarbeiderundersøkelse er det lettere for ansatte å dele sine meninger, men ofte også lettere for ledere å ta imot dem. Informasjonen som samles inn kan dermed bistå ledere i deres utviklingsarbeid, ved å gi tilbakemelding på en anonym og udramatisk måte.

TILFREDSTILL LOVVERKETS KRAV.

I tillegg krever arbeidsmiljøloven at virksomheter og organisasjoner systematisk undersøker det fysiske, psykososiale og organisatoriske arbeidsmiljøet. En måte å gjøre dette på er via godt planlagte medarbeiderundersøkelser med gode spørsmål. Gjennom medarbeiderundersøkelser er det dermed mulig å årlig oppfylle arbeidsmiljølovens krav om systematisk utredning, samtidig som man måler personalets trivsel og utviklingsmuligheter.

arbeidsmiljø
EIERSTYRING OG SELSKAPSLEDELSE.

Dersom det allerede finnes en visjon og klare mål, kan medarbeiderundersøkelser gjennomføres på bakgrunn av disse. Med utgangspunkt i visjonen kan man konstruere spørsmål som fanger opp hvordan utviklingen går mot de ulike målene. Ved hjelp av svarene kan virksomheten synliggjøre hvilke områder som er mangelfulle og krever ekstra arbeid for å nå målene.

Å LYTTE TIL FLERTALLET & ANSATTES BEHOV.

Noen individer på en arbeidsplass liker å mene høyt og klart. Disse synspunktene deles ikke nødvendigvis av andre medarbeidere. En medarbeiderundersøkelse kan bidra til å belyse oppfatningen til de aller fleste ansatte og dermed bidra til endringer som er basert på fakta og som har støtte fra mange innad i bedriften eller organisasjonen.

headway-5QgIuuBxKwM-unsplash

Hvorfor velge Lysio Research?

Lang erfaring

Vi har lang erfaring fra både kundesiden og markedssiden, og forstår hva informasjonsbehovet innebærer. Vi forstår hva du trenger å vite for å videre forstå dine kunder. 

Statistisk kompetanse

Ved hjelp av statistiske analyser och prognoser sammenstiller og visualiserer vi den kunnskapen du trenger.

Hele prosessen

Vi tar oss av hele prosessen – fra kartlegging og formulering av spørsmål til en ferdig rapport!

Linje

Ta kontakt med oss

Vi svarer i løpet av 2 timer når du skriver under kontortid, ellers neste arbeidsdag.  

Elvira export till hemsida-1-1

 

Elvira Evysdotter

Kontoransvarlig Lysio Norge

(+46) 735 - 26 68 74

kontakt@lysio.no

Vi tar datasikkerhet og personvern på alvor, og jobber i overenstemmelse med personvernforordningen og GDPR

Linje

Derfor gjennomføres det stadig flere medarbeiderundersøkelser

I dag tilbringer de fleste av oss mer enn halvparten av vår våkne tid på jobb. Å trives på jobben blir derfor viktig både for den enkelte arbeidstaker og organisasjonen. Dermed er det behov for å få en forståelse for hvordan ansatte trives og opplever arbeidsplassen sin. For å gjøre dette er medarbeiderundersøkelser et optimalt verktøy. Det er en enkel metode som lar de ansatte fortelle hvordan de ser på jobben sin og arbeidsmiljøet, og slik gir bedriften grunnlag for å utvikle virksomheten. Grunnlaget brukes så til å gjøre endringer som utvikler både medarbeidertilfredshet og lønnsomhet. 

Medarbeiderundersøkelser og deres formål

Formålet med medarbeiderundersøkelser er først og fremst å hjelpe organisasjoner med å utvikle og forbedre seg. Dette gjøres ved å la de ansatte komme til orde, der de kan synliggjøre hva som gjør dem fornøyde og fornøyde med arbeidsplassen sin, kollegaer og ledere. Dersom resultatet brukes på riktig måte fører det til en positiv utvikling for både bedriften og dens ansatte.