Medarbeiderundersøkelser

Medarbeiderundersøkelser som fremmer arbeidsmiljøet

Å utvikle arbeidsmiljøet krever kunnskap om hvordan medarbeiderne opplever arbeidssituasjonen. Våre medarbeiderundersøkelser gir deg den kunnskapen. 

Vil du vite mer om hvordan vi arbeider med medarbeiderundersøkelser? 

Ta kontakt!

 

Et helhetlig konsept for medarbeiderundersøkelser

Lysio Research hjelper til med å kartlegge medarbeidernes tilfredshet, og vår målsetting er å levere konkrete resultater som viser hva som gjør dine medarbeidere motiverte, engasjerte og tilfredse. Resultatet av medarbeiderundersøkelsen gir et solid grunnlag for arbeidsplassens videre forbedringsarbeid.

Medarbeiderundersøkelser basert på forskning

Lysio Research bruker spørreskjemaer med solid forskningsforankring, utarbeidet med utgangspunkt i de faktorer som driver medarbeidertilfredshet. Spørsmålene er testet og validert gjennom et flertall undersøkelser og forskningsoversikter. Vi inkluderer dessuten spørsmål som dekker organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering. Våre medarbeiderundersøkelser tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven. 

Resultatene presenteres i en tydelig og forståelig rapport med oppsummerende tekst og infografikk. Vi løfter frem både styrker og forbedringsområder i bedriften. Ved hjelp av prioriteringsmatriser identifiserer vi hvilke områder som bør prioriteres for å øke medarbeidernes tilfredshet, motivasjon og engasjement.

annie-spratt-MChSQHxGZrQ-unsplash

Få hjelp med hele prosessen

Vi tar oss av hele undersøkelsesprosessen. Vi utformer og programmerer spørreskjemaer til innsamling, analyserer og sammenstiller resultatet. Du får:

 • En undersøkelse som gjør det enkelt å jobbe med det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet
 • Resultat på fornøyd medarbeider indeks (NMI) eller Employee Net Promoter Score (eNPS) 
 • Rapport med konkrete resultater
 • Prioritering av tiltak for videre utviklingsarbeid
Arbeidsmiljøundersøkelse

Velg en av våre pakker

 

Enkel
 • Oppstartsmøte
 • Spørreskjema 
 • E-post/SMS-invitasjoner
 • NMI (Fornøyd medarbeider indeks)
 • 25 standardspørsmål
 • Tydelig rapport i pdf eller ppt

15 000 kr
Kontakt oss

                                                           

Mellomstor
 • Oppstartsmøte
 • Nettbasert spørreskjema
 • E-post/SMS-invitasjoner
 • NMI (Fornøyd medarbeider indeks)
 • 45 valgfrie standardspørsmål
 • Tydelig rapport
 • En nedbrytning (for eksempel på avdeling)
 • Tilvalg: Delrapporter

20 000 kr
Kontakt oss

Eller la oss lage et tilpasset opplegg

 • Oppstartsmøte
 • Nettbasert spørreskjema som sendes ut via e-post eller SMS
 • NMI (Fornøyd medarbeider indeks)
 • Skreddersydd spørreskjema 
 • Tydelig rapport i ppt eller pdf
 • Prioriteringsmatriser – identifiserer områder som bør prioriteres for utvikle arbeidsmiljøet
 • Opptil 5 nedbrytninger
 • Tilvalg: delrapporter

fra 25 000 kr
Kontakt oss

Hvorfor velge Lysio Research?

Lang erfaring

Vi har lang erfaring fra både kundesiden og markedssiden, og forstår hva informasjonsbehovet innebærer. Vi forstår hva du trenger å vite for å videre forstå dine kunder. 

Statistisk kompetanse

Ved hjelp av statistiske analyser och prognoser sammenstiller og visualiserer vi den kunnskapen du trenger.

Hele prosessen

Vi tar oss av hele prosessen – fra kartlegging og formulering av spørsmål til en ferdig rapport!

Linje

Ta kontakt med oss

Vi svarer i løpet av 2 timer når du skriver under kontortid, ellers neste arbeidsdag.  

5F4A7244 liten

Therese Bosrup

Kontoransvarlig Lysio Norge

(+47) 46 81 25 27

therese.bosrup@lysio.no

Vi tar datasikkerhet og personvern på alvor, og jobber i overenstemmelse med personvernforordningen og GDPR