matteus-silva-SfXxQNmP93I-unsplash

Medarbeiderundersøkelser

 

 

Et helhetlig konsept for medarbeiderundersøkelser

Lysio Research hjelper til med å kartlegge medarbeidernes tilfredshet, og vår målsetting er å levere konkrete resultater som viser hva som gjør dine medarbeidere motiverte, engasjerte og tilfredse. Resultatet av medarbeiderundersøkelsen gir et solid grunnlag for arbeidsplassens videre forbedringsarbeid.

Medarbeidere team

Medarbeiderundersøkelser basert på forskning

Lysio Research bruker spørreskjemaer med solid forskningsforankring, utarbeidet med utgangspunkt i de faktorer som driver medarbeidertilfredshet. Spørsmålene er testet og validert gjennom et flertall undersøkelser og forskningsoversikter. Vi inkluderer dessuten spørsmål som dekker organisatorisk og psykososialt arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering. Våre medarbeiderundersøkelser tilfredsstiller kravene i arbeidsmiljøloven. 

Resultatene presenteres i en tydelig og forståelig rapport med oppsummerende tekst og infografikk. Vi løfter frem både styrker og forbedringsområder hos foretaket. Ved hjelp av handlingsmatriser identifiserer vi også hvilke områder som bør prioriteres for å øke medarbeidernes tilfredshet, motivasjon og engasjement.

Få hjelp med hele prosessen

Vi tar oss av hele undersøkelsesprosessen fra utforming og programmering av spørreskjemaer til innsamling, analyser og sammenstilling av resultat. Du får:

  • En undersøkelse som gjør det enkelt å jobbe med det organisatoriske og psykososiale arbeidsmiljøet
  • Rapport med resultater
  • Prioritering av tiltak for videre arbeid
annie-spratt-MChSQHxGZrQ-unsplash

Hvorfor velge Lysio Research?

Lang erfaring

Vi har lang erfaring fra både kundesiden og markedssiden, og forstår hva informasjonsbehovet innebærer. Vi forstår hva du trenger å vite for å videre forstå dine kunder. 

Statistisk kompetanse

Ved hjelp av statistiske analyser och prognoser sammenstiller og visualiserer vi den kunnskapen du trenger.

Hele prosessen

Vi tar oss av hele prosessen – fra kartlegging og formulering av spørsmål til en ferdig rapport!

Linje