timon-studler-ABGaVhJxwDQ-unsplash

Panelundersøkelser

Undersøkelser med online-panel er en rimelig og effektiv metode for å gjennomføre spørreundersøkelser.

Fordeler med online-panel

Å bruke online-panel er enkelt for deltagerene. De kan bruke bussturen eller andre ledige stunder til å svare fra mobilen. Samtidig det er enkelt for oss som undersøker fordi vi har relativt lett tilgang på respondenter og mye kunnskap om dem. Online-panel gjør det enkelt å rekruttere bredt eller smalt, alt ettersom hva man ønsker, og men rekrutterer i en gruppe der folk allerede har meldt sin interesse for undersøkelser.

 

mennesker utvikling
panelundersøkelse deltaker

Dette er mye av grunnen til at panelundersøkelser har blitt såpass utbredt, og metoden brukes i dag for å gjennomføre et stort antall undersøkelser, som for eksempel markedsundersøkelser og opinionsundersøkelser, av både kvalitativ og kvantitativ art.

Et online-panel består av personer som har takket ja til inviteres til undersøkelser og danner en stående pool av potensielle respondenter. Disse rekruteres på ulike måter fra panel til panel. Lysio Research benytter fremst online-paneler som tar utgangspunkt i sannsynlighetsutvalg, da disse vanligvis gir de mest pålitelige og representative utvalgene.

Når brukes online-panel?

  • Longitudinelle studier: Vil du måle trender og endringer over tid er online-panel et godt verktøy, siden deltagerne har sagt seg villige til å delta i flere undersøkelser over kortere tid.
  • Markedsinnsikt: Ønsker du å undersøke trender, konsumentvaner, varemerkeundersøkelser og lignende kan online-panel en passende og kostnadseffektiv måte, siden hensikten oftere er å få en generell idé om folks oppfatninger, mer enn eksakte målinger.
  • Forskning: Bruk av online-panel har også blitt vanlig i forskningssammenheng. Tilgjengelighet og effektivitet er noen av grunnene til dette. Ved å ta bevisste valg i utvalgsprosessen og metode vil man kunne oppnå presise og troverdige resultater, også med online-panel.

Hvorfor velge Lysio Research?

Hjelp i alle steg

La våre konsulenter hjelpe deg i alle steg av undersøkelsen - fra utforming til ferdig resultat. 

Stor metodologisk kunnskap

Vi tilbyr tjenester innen flere ulike metoder for innsamling og analyse. 

Forbedringsforslag for utvikling

Anbefalinger på tiltak som kan styrke og utvikle - så du kan fatte bedre beslutninger. 

Linje

Linje

Ta kontakt med oss

Vi svarer i løpet av 2 timer når du skriver under kontortid, ellers neste arbeidsdag.  

Elvira export till hemsida-1-1

 

Elvira Evysdotter

Kontoransvarlig Lysio Norge

(+46) 735 - 26 68 74

kontakt@lysio.no

Vi tar datasikkerhet og personvern på alvor, og jobber i overenstemmelse med personvernforordningen og GDPR