1christin-hume-Hcfwew744z4-unsplash

Nettundersøkelser

Undersøkelser med nettbaserte spørreskjema kalles også bare nettundersøkelser. Det er en kostnadseffektiv metode for datainnsamling som passer særlig bra når oppdragsgiveren har en etablert relasjon til respondentene.

Hvordan vi jobber

Utredning

Gjennomtenkt design. En god spørreundersøkelse skal oppleves enkel å besvare for respondenten. Den skal derfor legges opp og formuleres på en pedagogisk måte. For å øke tilliten anbefaler vi som oftest at det kommer tydelig frem hvem som står bak en spørreundersøkelse.

Nøye testede teknikker for økt svarfrekvens. Siden forskjellige metoder fungerer ulikt fra målgruppe til målgruppe tilpasser Lysio alltid datainnsamlingen for å få så høy svarfrekvens som mulig. Vi bruker unike, korte og lettforståeliges lenker til undersøkelsen eller QR-koder, noe som øker svarfrekvensen blant mange grupper, og sikrer anonymitet.

Kvalitet i hvert steg. Vi programmerer spørreskjemaet på en måte som minimerer risikoen for feil. Ved hjelp av tydelig og enkel utforming og gode formuleringer ser vi til at vi får inn pålitelige svar.

Trygt og brukervennlig

Lysio Research bruker verktøy som gjør det enkelt å svare på spørreundersøkelser på nett. Vi setter anonymitet og sikkerhet og pålitelighet høyt.

Kontorarbeid

Hvorfor velge Lysio Research?

Hjelp i alle steg

La våre konsulenter hjelpe deg i alle steg av undersøkelsen - fra utforming til ferdig resultat. 

Stor metodologisk kunnskap

Vi tilbyr tjenester innen flere ulike metoder for innsamling og analyse. 

Forbedringsforslag for utvikling

Anbefalinger på tiltak som kan styrke og utvikle - så du kan fatte bedre beslutninger. 

Linje

Ta kontakt med oss

Vi svarer i løpet av 2 timer når du skriver under kontortid, ellers neste arbeidsdag.  

Elvira export till hemsida-1-1

 

Elvira Evysdotter

Kontoransvarlig Lysio Norge

(+46) 735 - 26 68 74

kontakt@lysio.no

Vi tar datasikkerhet og personvern på alvor, og jobber i overenstemmelse med personvernforordningen og GDPR