start_slide_2

Kundeundersøkelser

Hva synes dine kunder om tjenestene og produktene som du tilbyr?

Hvilke tjenester ønsker de seg i fremtiden?

En kundeundersøkelse bidrar med nødvendige kunnskaper som hjelper deg med å utvikle bedriften videre og gjøre dine kunder enda mer fornøyde.

kundeundersøkelse

Våre kundeundersøkelser

Lysio Research hjelper deg med å gjennomføre kundeundersøkelser som gir informasjon om hvordan nettopp dine kunder kan bli mer fornøyde med de tjenestene og tilbudene din bedrift har, samt hvilke generelle faktorer som påvirker dine kunders tilfredshet mest.

Vår kundeundersøkelse gir deg et konkret grunnlag for utvikling, med ny innsikt om kundene og forslag til forbedringer som øker kundetilfredsheten.

Vi har mange års erfaring og ekspertise på alt fra spørsmålsformulering til datanalyse. Du får et oversiktlig og konkret beslutningsgrunnlag, og score på kundetilfredshetsindeksen KTI.

 

Hva en kundeundersøkelse gir deg

  • Et ærlig bilde av kundenes synspunkter på din bedrift
  • Kunnskap om hva som bør forbedres for å øke kundenes tilfredshet
  • Klarhet i hva som er bedriftens styrker og svakheter
  • Du kan måle kundenes tilfredshet og lojalitet over tid ved hjelp av KTI og NPS
  • Kunnskap hva som har størst påvirkning på kundene dines generelle tilfredshet
  • Resultater som hjelper deg å ta velbegrunnede avgjørelser for fremtiden.
fornøyd kunde indeks

Hvorfor velge Lysio Research?

Lang erfaring

Vi har lang erfaring fra både kundesiden og markedssiden, og forstår hva informasjonsbehovet innebærer. Vi forstår hva du trenger å vite for å videre forstå dine kunder. 

Statistisk kompetanse

Ved hjelp av statistiske analyser och prognoser sammenstiller og visualiserer vi den kunnskapen du trenger.

Hele prosessen

Vi tar oss av hele prosessen – fra kartlegging og formulering av spørsmål til en ferdig rapport!

Linje

Ta kontakt med oss

Vi svarer i løpet av 2 timer når du skriver under kontortid, ellers neste arbeidsdag.  

5F4A7244 liten

Therese Bosrup

Kontoransvarlig Lysio Norge

(+47) 46 81 25 27

therese.bosrup@lysio.no

Vi tar datasikkerhet og personvern på alvor, og jobber i overenstemmelse med personvernforordningen og GDPR