kundeundersøkelse

Kundeundersøkelser – Finn ut hva kundene dine virkelig vil ha

En kundeundersøkelse gir verdifulle innsikter som hjelper deg med å forbedre kundeopplevelsen. Vi hjelper dere med å finne ut hva kundene virkelig tenker slik at dere kan ta informerte beslutninger som øker tilfredsheten og utvikler bedriften til det bedre.

Kontakt oss!

Noen av våre kunder:
ginat
104_logo_1280-1024×654
krav_marke_svart-scaled

Hva synes dine kunder om tjenestene og produktene som du tilbyr?

Hvilke tjenester ønsker de seg i fremtiden?

En kundeundersøkelse bidrar med nødvendige kunnskaper som hjelper deg med å utvikle bedriften videre og gjøre dine kunder enda mer fornøyde.

kundeundersøkelse

Våre kundeundersøkelser

Lysio Research hjelper deg med å gjennomføre kundeundersøkelser som gir informasjon om hvordan nettopp dine kunder kan bli mer fornøyde med de tjenestene og tilbudene din bedrift har, samt hvilke generelle faktorer som påvirker dine kunders tilfredshet mest.

Vår kundeundersøkelse gir deg et konkret grunnlag for utvikling, med ny innsikt om kundene og forslag til forbedringer som øker kundetilfredsheten.

Vi har mange års erfaring og ekspertise på alt fra spørsmålsformulering til datanalyse. Du får et oversiktlig og konkret beslutningsgrunnlag, og score på kundetilfredshetsindeksen KTI.

 

Hva en kundeundersøkelse gir deg

 • Et ærlig bilde av kundenes synspunkter på din bedrift
 • Kunnskap om hva som bør forbedres for å øke kundenes tilfredshet
 • Klarhet i hva som er bedriftens styrker og svakheter
 • Du kan måle kundenes tilfredshet og lojalitet over tid ved hjelp av KTI og NPS
 • Kunnskap hva som har størst påvirkning på kundene dines generelle tilfredshet
 • Resultater som hjelper deg å ta velbegrunnede avgjørelser for fremtiden.
fornøyd kunde indeks

Vår prosess

 • Lysio Research starter alltid prosessen med et planleggingsmøte der vi blir bedre kjent med din bedrift og hva dere ønsker å få ut av kundeundersøkelsen. 
 • Basert på møtet formulerer vi i samarbeid med dere spørsmålene til undersøkelsen, og bestemmer hvilken metode som er best egnet for å nå ut til nettopp dine kunder.
 • Når spørreskjemaet er klart starter datainnsamlingen. Vi sender ut målrettete påminnelser til de kunder som ennå ikke har svart på undersøkelsen, slik at svarprosenten blir så god som mulig. 
 • Etter at dataene er samlet inn starter vi den statistiske analysen og sammenstiller resultatene i en oversiktlig og pedagogisk rapport. 
prosess kundeundersøkelse

Skredderssydde kundeundersøkelser tilpasset ditt behov

Lysios kundeundersøkelser skreddersys basert på hver kundes unike behov og mål. Vårt fokus på fleksibilitet og evne til å tilpasse undersøkelsen til spesifikke bransjekrav og målgrupper gjør oss til det ideelle valget.

Ved å arbeide tett med kunden for å identifisere dine spesifikke mål og ønsker helt fra start kan vi utvikle en kundeundersøkelse som fokuserer på områdene som er viktig for din bedrift og den utviklingen dere ønsker å gjøre. Vi tar hensyn til de unike kjennetegnene ved bransjen din og bruker vår ekspertise til å utforme spørsmål som avdekker verdifull innsikt og gir deg konkrete handlinger å implementere.

kelly-sikkema-0iKjge_aOVo-unsplash
Blå qm

 

 

Hvilke spørsmål er det vanlig å stille i en kundeundersøkelse?

 

 

           

 

Kundetilfredshet:

 • Hvor fornøyde er kundene med tjenestene/produktene i stort?
 • Hvor godt oppfyller tjenestene/produktene kundenes forventinger?
 • Hvor nær idealet synes kunden at tjenestene/produktene er?

Net promoter score:

 • Hvor sannsynlig er det at kunden vil anbefale tjensten eller produktet videre til venner eller kollegaer?

Customer effort score:

 • Hvor enkelt var det for kunden å få den hjelp eller støtte den trengte?

Vi stiller også spørsmål som er tilpassede din bedrift og det produkt eller den tjenesten du tilbyr kundene. 

Hvorfor velge Lysio Research?

Lang erfaring

Vi har lang erfaring fra både kundesiden og markedssiden, og forstår hva informasjonsbehovet innebærer. Vi forstår hva du trenger å vite for å videre forstå dine kunder. 

Statistisk kompetanse

Ved hjelp av statistiske analyser och prognoser sammenstiller og visualiserer vi den kunnskapen du trenger.

Hele prosessen

Vi tar oss av hele prosessen – fra kartlegging og formulering av spørsmål til en ferdig rapport!

Linje

Ta kontakt med oss

Vi svarer i løpet av 2 timer når du skriver under kontortid, ellers neste arbeidsdag.  

Elvira export till hemsida-1-1

 

Elvira Evysdotter

Kontoransvarlig Lysio Norge

(+46) 735 - 26 68 74

kontakt@lysio.no

Vi tar datasikkerhet og personvern på alvor, og jobber i overenstemmelse med personvernforordningen og GDPR

FAQ

Hvordan kan kundeundersøkelser hjelpe meg med å øke salget?

Ved å forstå hva kundene dine virkelig ønsker, kan du tilpasse produktene eller tjenestene dine for å imøtekomme behovet deres. Dette fører til økt kundetilfredshet og lojalitet, som igjen kan øke salget.

Hvilke metoder og verktøy bruker dere for å gjennomføre kundeundersøkelser?

Vi bruker en kombinasjon av ulike metoder, inkludert spørreskjemaer, intervjuer og fokusgrupper. Vi bruker også moderne analyseverktøy for å behandle og tolke innsamlede data på en presis måte.

Hvor lang tid tar det å gjennomføre en kundeundersøkelse?

Tiden det tar å gjennomføre en kundeundersøkelse avhenger av flere faktorer, slik som omfanget av undersøkelsen og antall deltakere. Vi tilpasser tidsrammen etter dine spesifikke behov og mål.

Hvilken type rapporter og innsikter kan jeg forvente fra kundeundersøkelsen?

Vi leverer detaljerte rapporter som oppsummerer resultatene fra kundeundersøkelsen. Disse rapportene inkluderer innsikter, trender og anbefalinger for å hjelpe deg å ta informerte beslutninger og iverksette tiltak.