markedsundersøkelse illustrert av en kvinne på kafé

Markedsundersøkelser

Få informasjon om marked, kunder, konkurrenter og trender. Markedsundersøkelsen danner grunnlaget for å ta velinformerte beslutninger om markedsføring og strategi.

Ønsker du innsikt som hjelper deg drive målrettet markedsføring, forbedre dine tjenester og hevde deg blant konkurrenter? 

Kontakt oss!

Noen av våre kunder:
ginat
104_logo_1280-1024×654
krav_marke_svart-scaled

Hva er en markedsundersøkelse?

En markedsundersøkelse gir bedriften et tydeligere bilde av seg selv og kundene. Formålet kan være enten spesifikk og fokusere på bestemte spørsmål, eller bredere og omfatte flere områder. Markedsundersøkelsen gir svar på ulike aspekter som kjøpeatferd, holdninger, verdier, kjønn, alder, geografisk tilhørighet og interesser. Ved å analysere disse faktorene kan bedrifter få innsikt i hvem deres kunder er, hva de liker og hva de trenger.

Formålet med en markedsundersøkelse kan være å kartlegge kunder, trender eller til og med teste et nytt produkt. Ved å utforme undersøkelsen på riktig måte kan bedriften få de svarene de søker og bruke den informasjonen til å fatte informerte beslutninger.

Det er viktig at undersøkelsen utformes i tråd med hva bedriften ønsker å få svar på. Dette kan innebære bruk av ulike metoder for å samle inn data, for eksempel panelundersøkelser eller fokusgrupper. Ved å planlegge og gjennomføre en markedsundersøkelser grundig kan bedrifter få verdifull innsikt som kan føre til bedre markedsføring, produktutvikling og økt kundetilfredshet.

 

rapport av markedsundersøkelse

Vi hjelper deg med din markedsundersøkelse

Det er de unike forutsetningene og utfordringene for deg og din bedrift som avgjør hvilken type markedsundersøkelse som passer best. Ta kontakt med oss så hjelper vi dere med å skreddersy undersøkelsen etter nettopp deres behov. 

Ved å bygge på vår mangeårige erfaring av undersøkelser av alt fra markeder, varemerker og kundepreferanser foreslår vi et opplegg som passer til behovene som din bedrift har, isteden for å benytte oss av standardiserte maler. 

Når innsamling og analyse er gjennomført får dere en resultatrapport som gir et godt grunnlag for å maksimere markedsmulighetene for bedriften. 

Kontakt oss!

Spørsmål som en markedsundersøkelse kan gi svar på

 1. Finnes det et stort nok kundegrunnlag for det vi ønsker å tilby?
  For å vite om man skal satse på et nytt produkt eller en ny tjeneste er det avgjørende med kunnskap om målgruppen og deres behov. 
 2. Hva er målgruppen villig til å betale for produktene vi tilbyr? 
  Ved hjelp av eksperimenter kan vi få kunnskap om kundens priselastisitet, det vil si hva de er villige til å betale i visse gitte scenarier. 
 3. Hva er vår posisjon i markedet?
  Kanskje har du allerede en idé om hvilke andre bedrifter som tilbyr lignende tjenester, men du vil vite om kunden har kjennskap til dere og hva som kan få kundene til å velge nettopp dere fremfor en kunde? Det kan en markedsundersøkelse gi deg innsikt i. 
patrick-perkins-ETRPjvb0KM0-unsplash

Vår prosess

Problemdefinisjon: Det første steget i en markedsundersøkelse er å definere hva bedriften ønsker å løse. Dette er en grunnleggende del av undersøkelsesprosessen, og det er viktig å ikke stresse gjennom den. Et grundig forarbeid gir mer en bedre undersøkelse og mer pålitelige resultater. 

Datainnsamling: Etter at problemet er definert, er det på tide å planlegge datainnsamlingen. Vi skiller i hovedsak mellom to former for datainnsamling:

 • Kvantitativ innsamling: Kvantitativ innsamling innebærer at bedriften samler inn data fra en stor gruppe mennesker for å lære mer om deres atferd og meninger. Dette kan gjøres gjennom telefonundersøkelser, nettbaserte spørreskjemaer eller undersøkelser som sendes via e-post.
 • Kvalitativ innsamling: Kvalitativ innsamling går mer i dybden enn kvantitativ innsamling og har som mål å samle inn store mengder data som kan generaliseres. Dette kan gjøres gjennom dybdeintervjuer med kunder, enten gjennom intervjuer eller fokusgrupper, for å åpne opp for en dypere diskusjon om merkevaren eller et spesifikt produkt.

Analyse: Etter datainnsamlingen er det på tide å analysere dataene og trekke konklusjoner. Dette inkluderer å samle og bearbeide innsamlede data, identifisere mønstre og trender, og trekke konklusjoner basert på disse.

Rapportering: Til slutt er det viktig å rapportere resultatene av markedsundersøkelsen. Dette kan omfatte en grundig resultatrapport med lettlest og pedagogisk grafisk presentasjon. Eksempler på hva rapporten kan inneholde er:

 • Sammenligning mellom ulike segmenter/målgrupper.
 • Analyse av både kvantitative (tall) og kvalitative (tekst/åpne spørsmål) svar.
 • Oppsummering, konklusjoner og anbefalinger.
 • Utvidet rapportering i form av infografikk
 • Rådata.

Lysio har som mål å levere tydelige og pedagogiske rapporter med informasjon som det er enkelt å ta til seg og arbeide videre med. 

Våre undersøkelsesmetoder

Blant de metodene vi bruker når vi gjennomfører markedsundersøkelser er:

 • Brukertester
 • A/B-testing
 • Survey-eksperimenter og conjoint analyse

Vi hjelper deg med din markedsundersøkelse! 

En markedsundersøkelse gir deg kunnskap og innsikter som hjelper deg utvikle din bedrift og posisjon i markedet. Man kan undersøke både bredt og smalt, og det finnes ulike tilnærminger å ta i bruk basert på hvilke utfordringer du søker å løse med innsiktene fra markedsundersøkelsen. 

Ønsker du å vite mer om hvordan vi tilpasser markedsundersøkelsen til ditt behov? Da kontakter du oss i Lysio Research, så starter vi dialogen med deg.

Kontakt oss!

Hvorfor velge Lysio Research?

Lang erfaring

Vi har lang erfaring fra både kundesiden og markedssiden, og forstår hva informasjonsbehovet innebærer. Vi forstår hva du trenger å vite for å videre forstå dine kunder. 

Statistisk kompetanse

Ved hjelp av statistiske analyser och prognoser sammenstiller og visualiserer vi den kunnskapen du trenger.

Hele prosessen

Vi tar oss av hele prosessen – fra kartlegging og formulering av spørsmål til en ferdig rapport!

Linje

Ta kontakt med oss

Vi svarer i løpet av 2 timer når du skriver under kontortid, ellers neste arbeidsdag.  

Elvira export till hemsida-1-1

 

Elvira Evysdotter

Kontoransvarlig Lysio Norge

(+46) 735 - 26 68 74

kontakt@lysio.no

Vi tar datasikkerhet og personvern på alvor, og jobber i overenstemmelse med personvernforordningen og GDPR

Vanlige spørsmål

 

1. Kan dere hjelpe meg med å finne ut om det finnes interesse for mitt produkt/tjeneste?

Ja, det kan vi! En populær fremgangsmåte for dette er å gjøre en markedsundersøkelse i et webpanel. Dette er en effektiv måte å stille spørsmål til en rekke målgrupper.

 

2. Hva koster det å gjøre en markedsundersøkelse?

Hva det koster å gjøre en markedsundersøkelse varierer og kommer an på hva du vil undersøke, og hvordan. Det kommer an på størrelsen på målgruppen og hvordan man kan nå ut til den, undersøkelsens omfang og hvilken metode for datainnsamling som vil fungere best til formålet.

En god idé når du kontakter oss er å si litt om hva du vil oppnå med undersøkelsen og gi oss en pekepinn på ditt budsjett. Da setter vi sammen ett forslag på opplegg som gir deg svar på det du lurer på til en pris som passer dine kostandsrammer.

 

3. Kan dere hjelpe til med å få tak i kontaktopplysninger til målgruppen for undersøkelsen eller må vi hente inn dette selv?

Vi kan hjelpe til med å få tak kontaktopplysninger og nå ut til respondenter til undersøkelsen. Avhengig av hvilken type kontaktinformasjon og størrelsen på målgruppen. Ha gjerne en tanke om hvem dere vil nå ut til og hvordan tidlig i prosessen så vil det gå raskere å få tak i disse opplysningene. Dette er selvsagt også noe vi kan hjelpe til med å finne ut av.

 

4. Kan jeg gjøre en markedsundersøkelse selv?

Ja, det kan du! Men ved å ta hjelp av oss vil du i tillegg til å få ekspertkunnskap i å utforme spørsmål og analysere statistikk ha en prosjektleder for oppdraget som har ansvaret for å gjennomføre hele prosessen, fra spørsmålsformulering til presentasjon av resultatene.

 

5. Hvordan lager dere spørsmålene?

Vi tar utgangspunkt i det problemet du vil at undersøkelsen skal hjelpe deg med å løse, og designer spørsmålene slik at de svarer til problemstillingen, dine behov og er tilpasset målgruppen. Vi bruker ikke standardiserte spørreskjemaer, men vi kan benytte standardiserte spørsmål som for eksempel Net Promoter Score.