Stille spørsmål

Gjennomfør en spørreundersøkelse i 10 steg

10 trinn og beskrivelser av hvordan du gjennomfører en spørreundersøkelse - tilpasset deg som jobber i en bedrift eller i en organisasjon.

 1. Bestem formålet med undersøkelsen. Hva vil du få ut av det?
 2. Definer målgruppen som skal svare på undersøkelsen.
 3. Skap utvalget ditt. Bestem hvordan du skal velge respondentene!
 4. Bestem metode. Nettundersøkelse, intervjuer eller papirundersøkelse?
 5. Forbered spørreskjemaet ditt.
 6. Gjennomfør spørreundersøkelsen og informer respondentene om den.
 7. Øk svarfrekvensen for et bedre beslutningsgrunnlag
 8. Analyser og sammenstill resultatene.
 9. Presenter resultatene og evaluer hvilke områder som bør prioriteres i den videre utviklingen
 10. Jobb med resultatene!

Vi vil at det skal være flere gode spørreundersøkelser der ute, derfor har vi skapt disse 10 punktene som guider deg gjennom undersøkelsesprosessen. Under forklarer vi de ulike stegene mer detaljert.

sebastian-bill-FEqy73bRuRQ-unsplash

1. Bestem formålet med spørreundersøkelsen

Siden du leser dette vurderer du sannsynligvis å gjøre en spørreundersøkelse. Kanskje har du allerede et formål og et mål du ønsker å oppnå. Innledningsvis må du avklare hva du ønsker å få ut av undersøkelsen. Skriv ned "Hvorfor" og gjerne 1 - 3 langsiktige mål du har med undersøkelsen.

Auditorium med tomme stoler

2. Definer målgruppen som skal svare på undersøkelsen

Når du vet hvorfor og har et mål er det lurt å kartlegge hvem som skal svare på undersøkelsen. Hvem trenger du svar fra for å få den informasjonen du trenger? Det kan for eksempel være eksisterende kunder, dine ansatte, en bred ukjent masse eller en helt bestemt gruppe, for eksempel «kun personer som eier et hus». Du trenger bare å lage en skisse her, slik at du har et tydelig grunnlag når du går videre til neste steg hvor du fordyper deg i utvalget ditt.

3. Skap ditt utvalg

Utvalget ditt er den målgruppen du har tenkt å kontakte for å få svar på undersøkelsen. Det er mange forskjellige måter å trekke utvalg på, i forskning snakker vi vanligvis om sannsynlighetsutvalg og ikke-sannsynlighetsutvalg.

 • Sannsynlighetsutvalg er tilfeldige, uten påvirkning fra avsender. Det brukes for å oppnå representativitet. Det brukes i store undersøkelser.
 • Ikke-sannsynlighetsutvalg brukes når du vet hvem du vil ha svar fra, for eksempel vil du kun spørre enslige eller kun de som har en sysselsetting. Eller kanskje kundene dine?

Innenfor disse er det flere ulike måter å trekke utvalg på, for eksempel randomiserte utvalg, systematiske utvalg, flernivåutvalg, snøballsutvalg, etc. Vi skal ikke gå gjennom alle disse da dette er en guide for bedrifter og organisasjoner. Ofte bestiller bedrifter spørreundersøkelser med et utvalg av sine kunder eller sine ansatte, men også selvfølgelig stikkprøver for få meninger fra en bred masse (her brukes nettpaneler og registre). Som analysebyrå kan vi selvsagt hjelpe deg med å skape utvalget og finne rett metode for å nå ut til dem. Vi går gjennom dette i neste steg.

4. Bestem metode

Det neste trinnet er å bestemme metoden, som avhenger av formålet ditt. I dette trinnet bestemmer du om du ønsker en kvantitativ eller kvalitativ undersøkelse, og om du skal bruke nettundersøkelser, postundersøkelser eller intervjuer.

 • Kvalitativ undersøkelser gjøres ofte med et begrenset utvalg og brukes for å kunne stille mange oppfølgingsspørsmål og ofte for å finne ut hvordan folk tenker og ser ting. Kvalitative undersøkelser gjennomføres ofte med intervjuer.
 • Kvantitative undersøkelser brukes hvis du ønsker å nå mange mennesker og få et stort datasett. Resultatet kan vise trender og meninger, er strukturert og statistisk. Man får velbegrunnede beslutningsgrunnlag, men man går glipp av utdypende og resonnerende svar.
 • Nettundersøkelser er en av de vanligste metodene for å gjennomføre en undersøkelse. Du sender ut en lenke til undersøkelsen til din målgruppe, slik at de enkelt kan svare via datamaskin, nettbrett eller mobil.
 • Postale undersøkelser har vist seg å gi høyere svarprosent når målgruppen er eldre. Noen ganger har du heller ikke tilgang til e-postadresser, og da er postadresser lettere å få tak i.
 • Intervjuer er gunstige for dybdespørsmål og har også fordelen at intervjueren kan forklare spørsmål som kan være vanskelige å forstå. Intervjuer kan gjøres på telefon, via videosatale eller i det virkelige liv. Noen ganger brukes også fokusgrupper, hvor en hel gruppe intervjues.

5. Forbered spørreskjemaet ditt

Alle punktene så langt er viktige å jobbe nøye med for å kunne gjennomføre en god spørreundersøkelse, men spørreskjemaet er noe som må ta mye tid og omtanke. Det er nemlig mye forskning på undersøkelsesdesign og spørsmålsformulering som du bør lese før du lager spørreskjemaet. Noen av de viktigste punktene er å ikke stille ledende spørsmål, å gruppere spørsmålene dine og stille dem i en god rekkefølge. Før du begynner å sende ut din ferdige undersøkelse er det viktig at du har testet den og fikset eventuelle problemer og utfordringer som dukker opp i pilottesten.

papirer og clipboards

6. Gjennomfør spørreundersøkelsen og informer respondentene dine

Nå er tiden inne for å sende ut spørreundersøkelsen og samle inn svar! I forbindelse med dette er det viktig å informere respondenten om undersøkelsen. Respondenter ønsker ofte å vite hvor lang tid det vil ta å svare, om de er anonyme og at det finnes en personvernpolicy. For din del kan det også være greit å sørge for at respondenten tilhører den målgruppen du undersøker.

7. Øk svarprosenten for et bedre beslutningsgrunnlag

Jo flere som svarer, jo høyere representativitet. Ideelt sett vil du at 100 % av alle du sender til skal svare, men det skjer dessverre sjelden. For å øke svarprosenten finnes det mange metoder, og blant de vanligste er å sende påminnelser til respondentene.

8. Analyser og sammenstill resultatene

Vi nærmer oss slutten av undersøkelsen. Svarene er samlet inn og det er på tide å analysere og sammenstille dem. Hvordan man gjør dette kan imidlertid variere. Hvis du gjør mindre omfattende nettundersøkelser, samles all data direkte i nettundersøkelsesverktøyet, hvor du får en oppsummering for hvert spørsmål og du kan gjøre analysen din der. For andre metoder kreves ofte mye arbeid og omfanget påvirker selvsagt tidsbruken.

Husk at statistikk og analyse er grunnleggende vitenskapelig og matematisk, hvor analytikere har mange års studier i faget. Hos Lysio Research har vi analytikere med programmeringskompetanse som sammenstiller resultatene i rapporter på en oversiktlig måte. Når vi jobber med spørreskjemaer på papir bruker vi skanningssenteret vårt til å lese inn svarene digitalt, og når vi jobber med telefonintervjuer legger våre intervjuere resultatene direkte inn i undersøkelsesverktøyet vårt.

Analysebyrå

9. Presenter resultatene og evaluer hvilke områder som bør prioriteres i den videre utviklingen

Nå er det bare å presentere resultater for en ledergruppe eller kolleger. Se på hva som fungerer bra og hva som må forbedres. Lag en prioriteringsmatrise for å få en tydelig struktur som vil hjelpe deg i ditt fremtidige arbeid.

10. Jobb med resultatene!

Nå har du dine prioriterte områder, et beslutningsgrunnlag du kan stole på, og du er klart til å jobbe mot dine langsiktige mål på en strategisk måte.

5F4A7244 liten

Therese Bosrup

Prosjektleder

Kontakt

Klar til å gjennomføre en spørreundersøkelse?

Vi håper denne artikkelen har veiledet deg om hvordan du gjennomfører en spørreundersøkelse fra start til slutt. Trenger du hjelp til hele eller deler av prosessen, er du hjertelig velkommen til å kontakte oss. Vårt fokus er å jobbe med undersøkelser som leder til utvikling for våre kunder, men også for samfunnet i stort. Du kan lese mer om Lysio Research her.

Relaterte innlegg

kvantitativ metode
Metoder
28 juli 2023

Hva innebærer kvantitativ metode?

Kvantitativ metode - alt du trener å vite I kvantitativ metode benytter man seg av målbare data og st...
dan-dimmock-3mt71mkgjq0-unsplash-scaled-jpg
Metoder
30 mai 2023

Hva innebærer kvalitativ metode?

Lær deg alt om kvalitativ metode. Vi utforsker dens prinsipper, gir eksempler og fremhever fordeler og...
Statistisk analys
Metoder
03 mars 2023

Oppnå høy reliabilitet og validitet

7 trinn for høy relabilitet og validitet Reliabilitet og validitet angir en undersøkelses troverdighe...