ricardo-rocha-nj1bqRzClq8-unsplash

Hva gjør et analysebyrå?

Et analysebyrå gjennomfører undersøkelser ved hjelp av spørreskjemaer, intervjuer og fokusgrupper på oppdrag av andre eller på eget initiativ. Målet er å få frem ny informasjon og kunnskap på et område. Det kan være meninger, holdninger eller tanker om en bedrift, en tjeneste, et event, en merkevare, en kommune, en utdannelse, eller lignende. Det kan også være spørsmål om helse, velvære eller vaner.

Undersøkelsene pleier å ha som målsetning å samle inn faktabasert kunnskap for å danne grunnlaget for positiv forandring og utvikling. Undersøkelsene kan også gjennomføres for å få kunnskap om den nåværende situasjonen, for eksempel meningsmålinger i forbindelse med valg til Stortinget, for å få kunnskap om hvordan ulike partier står i befolkingen. Man kan derfor si at analysebyråer jobber med å samle inn ny informasjon og fakta for å beskrive den nåværende situasjonen og for å få frem pålitelige beslutningsgrunnlag når forandringer skal planlegges og gjennomføres.

Spørreundersøkelse analysebyrå

Hvem jobber et analysebyrå med?

Vi jobber mot ulike oppdragsgivere, for eksempel en kommune eller en bedrift. Lysio Research gjør undersøkelser mot flere ulike målgrupper og jobber derfor med oppdrag for offentlige myndigheter og kommuner, akademisk sektor, ideelle organisasjoner og privat sektor. For å kunne møte behovene til så mange ulike oppdragsgivere har vi ekspertise på utforming av spørsmål og hvordan man kan maksimere svarfrekvensen i forskjellige målgrupper. Vi tilpasser metodene etter målgruppe og område som skal undersøkes. Vi bruker metoder som baserer seg på etablerte forskningsresultater, mange års erfaring og metoder fra adferdsvitenskap.

Hva kan man undersøke?

Man kan undersøke det aller meste, men vi kan gi noen eksempler. Kommuner ønsker ofte å måle hvor godt innbyggerne trives i kommunen, deres reisevaner eller hvordan barn og unges psykiske helse ser ut. En offentlig myndighet vil kanskje undersøke hvordan en informasjonskampanje fungerer eller hvordan deres troverdighet ser ut bland målgruppen. Private bedrifter undersøker gjerne kundenes tilfredshet, merkevarekjennskap eller nye markedsmuligheter. Ved hjelp av spørreundersøkelser kan både nye og godt etablerte selskaper finne ut hvordan merkevaren står seg mot konkurrentene, hvordan merkevarens posisjon ser ut, hva kunder liker og ikke, eller om det finnes interesse for bedriftens produkter eller tjenester i ulike markeder.

undersøkelser

Hvordan ser prosessen til en ferdig undersøkelse ut?

En undersøkelsesprosess kan deles opp i ulike steg, og kan for eksempel se slik ut:

Problembeskrivelse og planlegging --> valg av innsamlingsmetode --> utvalg tas ut --> Formulering av spørsmål og design av spørreskjema --> Innsamling av svar --> Analyse --> Rapport og presentasjon av resultater

analysebyrå prosess

Sammen med oppdragsgiver forkorter vi prosessen og beskriver den i følgende 3 steg:

  1. Forberedelser: I Lysio starter vi forberedelsene av undersøkelsen sammen med oppdragsgiveren. Da får vi klarhet i undersøkelsens målsetning, velger innsamlingsmetode og setter prosjektets tidsramme. I dette stadiet utformer vi utkast til spørsmål som kunden får være med å påvirke. Vi forsikrer oss om at vi har forstått hverandre og at alt ser bra ut før vi setter i gang innsamlingsprosessen.
  2. Innsamlingsprosess: Under innsamlingen jobber vi i en prosjekgruppe med analytiker og prosjektledere, der vi utvikler det ferdige spørreskjemaet og starter innsamlingen av svar. Som oftest jobber vi med nettbaserte spørreskjemaer der vi programmerer og sender ut spørreundersøkelsen til målgruppen via mail eller sms. Vi jobber også med telefonintervjuer, fokusgrupper eller postale spørreskjemaer. Vi jobber med spesielt tilpassede metoder for å få opp svarsfrekvensen i undersøkelsene.
  3. Analyse og resultatrapport: Når innsamlingen avsluttes er tiden inne for å gjennomgå svarene, trekke ut resultater og presentere dem. Vår analytiker analyserer og sammenstiller svarene og skaper deretter diagrammer og grafer som viser hvordan respondentene har svart. Disse presenteres i en oppsummerende resultatrapport.

Hjelper alle analysebyråer til med hele prosessen?

I Lysio Research tar vi oss av hele undersøkelsesprosessen, fra formulering av spørsmål til ferdige resultater som dere kan ta i bruk. Noen ganger hjelper vi bare til med visse deler av undersøkelsene, om oppdragsgiver ønsker det. Da er det gjerne i akademiske forskningsprosjekt der vi bistår forskere med selve datainnsamlingen. I disse prosjektene bistår vi med logistikk, material og initiativer som øker svarfrekvensen, da dette ofte er viktig for forskere. En viktig del av mange av våre oppdrag er også å finne respondenter. Dette gjelder når oppdragsgiver ikke selv har kontaktinformasjonen til målgruppen, og vi benytter da webpanel eller andre metoder for å nå ut til potensielle respondenter.

5F4A7244 liten

Therese Bosrup

Prosjektleder

Kontakt

Vil du ha hjelp av et analysebyrå?

Har du behov for å samle inn ny informasjon og få statistikk om et tema? Vi i Lysio Research hjelper deg gjerne med å samle inn den informasjonen du trenger ved hjelp av spørreskjemaer og undersøkelser.

Ta en kikk på våre tjenester eller ta kontakt med oss, så hjelper vi deg videre med din undersøkelse.

Relaterte innlegg

kvantitativ metode
Metoder
28 juli 2023

Hva innebærer kvantitativ metode?

Kvantitativ metode - alt du trener å vite I kvantitativ metode benytter man seg av målbare data og st...
dan-dimmock-3mt71mkgjq0-unsplash-scaled-jpg
Metoder
30 mai 2023

Hva innebærer kvalitativ metode?

Lær deg alt om kvalitativ metode. Vi utforsker dens prinsipper, gir eksempler og fremhever fordeler og...
Statistisk analys
Metoder
03 mars 2023

Oppnå høy reliabilitet og validitet

7 trinn for høy relabilitet og validitet Reliabilitet og validitet angir en undersøkelses troverdighe...