Hvordan regne ut svarprosent

Hvordan regnes svarprosenten ut?

Det finnes flere ulike metoder for å beregne svarprosent og å kategorisere frafall. Ved å bruke en tydelig modell blir det lettere å sammenligne ulike undersøkelser. 

Når vi snakker om spørreundersøkelser snakker vi ofte også om svarfrekvens eller svarprosent. Dette er et vanlig mål på hvor mange som besvart undersøkelsen, og innebærer gjerne at man ønsker et høyt antall mottatte svar i forhold til antallet mulige svar, eller det totale antallet potensielle respondenter i utvalget. 

I beregningen tar vi hensyn til frafall (antallet som var med i utvalget men som ikke har svart) og ukjente (antallet som var med i utvalget men som vi ikke har nådd frem til). Antall innkommende svar + frafall + ukjente bør da være lik antallet mulige svar.

svarfrekvens formel

Slik finner du enkelt svarfrekvensen

For å enkelt regne ut svarfrekvensen kan du bruke denne formelen:

Antall svar / (antall svar + frafall + ukjent) = svarfrekvens

Om utregningsmetoden

Når en undersøkelse er gjennomført, deles hele befolkningen inn i fire ulike kategorier. Den første er mottatte svar - disse kan enten være kom eller delvise. Neste kategori er fravær – dette inkluderer alle som har nektet å delta, er bortreist, syke eller av andre grunner ikke har kunnet delta. Den tredje gruppen er personene som av ukjente årsaker ikke har svart. Den siste kategorien – overdekning – er personene som i utgangspunktet ikke skulle vært inkludert i utvalget. Det kan dreie seg om personer som er døde eller som av en eller annen grunn har forlatt målgruppen.

For å beregne svarfrekvensen på en enkel måte bruker vi formelen som vises over. Her deles antallet svar på den totale summen av svar, bortfall og ukjente. Personene som har havnet i gruppen på grunn av overdekning regnes bort, siden de ikke inngår i målp

svarfrekvens kategorier
Elvira export till hemsida-1-1

Elvira Evysdottir

Prosjektleder

Kontakt

Relaterte innlegg

kvantitativ metode
Metoder
28 juli 2023

Hva innebærer kvantitativ metode?

Kvantitativ metode - alt du trener å vite I kvantitativ metode benytter man seg av målbare data og st...
dan-dimmock-3mt71mkgjq0-unsplash-scaled-jpg
Metoder
30 mai 2023

Hva innebærer kvalitativ metode?

Lær deg alt om kvalitativ metode. Vi utforsker dens prinsipper, gir eksempler og fremhever fordeler og...
Statistisk analys
Metoder
03 mars 2023

Oppnå høy reliabilitet og validitet

7 trinn for høy relabilitet og validitet Reliabilitet og validitet angir en undersøkelses troverdighe...