grafik 1400×600 staplar_Rityta 1

7 trinn for høy relabilitet og validitet

Reliabilitet og validitet angir en undersøkelses troverdighet og pålitelighet. Se våre tips for å få god reliabilitet og validitet.

 

Vi gjennomfører undersøkelser for å samle informasjon eller måle noe. Selvfølgelig ønsker vi at det vi måler og undersøker skal være så pålitelig og sant som mulig. Reliabilitet og validitet angir hvor sann og pålitelig en undersøkelse er. Det viktigste du kan gjøre for å oppnå god reliabilitet og validitet er å ha godt gjennomtenkte spørsmål og spørreskjemaer. Når du stiller gjennomtenkte spørsmål til respondentene dine får du også mer pålitelig data. Her kommer 7 steg å følge for å hjelpe deg til å få høy reliabilitet og validitet i undersøkelser.

7 trinn for å oppnå høyere reliabilitet og validitet

  • Formuler korte, tydelige og konsise spørsmål og svaralternativer.
  • Bruk enkelt og direkte språk.
  • Sørg for å definere abstrakte ord og terminologi. Ved å definere begrepene unngår du at respondentens tolkning blir styrt av innebygde forutsetninger og ledende spørsmål. Respondentens rom for fortolkning må være så lite som mulig for å oppnå høyest mulig reliabilitet.
  • Gjør undersøkelsen kort og konsis for økt deltakelse.
  • Gi en tydelig ramme for tiden det tar å svare på undersøkelsen.
  • Den grafiske layouten skal være tiltalende, oversiktlig og logisk. For å oppnå en god layout er det best å lage en logisk gruppering av spørsmålene. Som å ha forskjellige emner plassert i blokker med forskjellige titler.
  • Lag en tiltalende grafisk layout uavhengig av plattform. Det skal være enkelt å tyde undersøkelsen!

Vi hjelper deg gjerne med design, utsendelse, analyse og sammenstilling. Målet er en undersøkelse som holder god kvalitet, er pålitelig og sann!

5F4A7244 liten

Therese Bosrup

Prosjektleder

Kontakt

Lignende innlegg

kvantitativ metode
Metoder
28 juli 2023

Hva innebærer kvantitativ metode?

Kvantitativ metode - alt du trener å vite I kvantitativ metode benytter man seg av målbare data og st...
dan-dimmock-3mt71mkgjq0-unsplash-scaled-jpg
Metoder
30 mai 2023

Hva innebærer kvalitativ metode?

Lær deg alt om kvalitativ metode. Vi utforsker dens prinsipper, gir eksempler og fremhever fordeler og...
Hvordan regne ut svarprosent
10 februar 2023

Hvordan regne ut svarprosent

Hvordan regnes svarprosenten ut? Det finnes flere ulike metoder for å beregne svarprosent og å kat...